Sarja D: Instagram - #luonnon­koordinaatit

"Ruka-Kuusamon #luonnonkoordinaatit" -markkinointitoimenpiteen (jäljempänä "Kilpailu") järjestäjä on Ruka-Kuusamon Matkailu ry (jäljempänä "Järjestäjä"). Kilpailu järjestetään ajalla 1.5.-26.8.2019.

Osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua Instagram-sovelluksen välityksellä, merkitsemällä palveluun ladatut kuvat ja videot "#luonnonkoordinaatit" tunnisteella. Näyttävin Ruka-Kuusamon luonnon henkeä ilmentävä kuva voittaa kilpailun päätyttyä palkinnon. Voittajan valitsee valokuvaaja Konsta Punkka ja Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n Jussi Saarinen.

Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista vastauksista.

Kilpailuun voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat missä maassa tahansa asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiailta tarvitaan palkinnon vastaanottamiseen huoltajan suostumus. Kilpailuun eivät voi osallistua Järjestäjän ja heidän yhteistyökumppaniensa työntekijät.

Viimeinen osallistumispäivä on 26.8.2019, ellei toisin ilmoiteta. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa aikataulua perustellusta syystä. Mikäli kilpailu keskeytetään ennenaikaisesti, palkinto arvotaan keskeyttämiseen mennessä osallistuneiden kesken.

Palkintoehdot

Voittaja päätetään 1.9.2019. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä markkinointiluvan antamista. Palkinnon voittajalle ilmoitetaan voitosta Instagram-viestillä. Mikäli voittaja ei vahvista vastaanottaneensa Instagram-viestiä voitosta yhden viikon (7 päivän) kuluessa, jossa on ilmoitettu voittamisesta, eikä häntä tavoiteta muutoin hänen antamiaan yhteystietoja käyttäen, lunastamaton voitto mitätöityy ja suoritetaan uusi arvonta.

Käyttämätöntä palkintoa tai sen osaa ei korvata eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu toimenpiteeseen osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä.

Järjestäjä maksaa palkinnoista lakisääteisen arpajaisveron ja Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi missä tahansa mediassa.

Voittaja ei voi luovuttaa palkintoa kolmannelle osapuolelle, palkinto on aina henkilökohtainen.

Palkinnot

rukasuitesSki Inn: 3 vrk majoitus RukaSuites43 -huoneistossa kesäkaudelle 2020 (arvo n. 255 €).
HUOM! Palkinto ei sisällä muita matkustamiseen liittyviä kustannuksia (lentoja, ruokailuja jne.)

Muut ehdot

Kilpailu toimii Instagram-palvelussa. Järjestäjä vastaa kilpailuun lähetettyjen kuvien sisällöstä. Järjestäjä ei vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta internetyhteydessä tai yhteisöpalveluissa (esim. Facebook) tapahtuneista teknisistä muutoksista tai käyttökatkoksista.

Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen hyväksymistä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Toimenpiteeseen ja sen sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lain valintaa koskevat säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä toimenpiteestä henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Henkilötietojen käsittely

rukaJärjestäjä käsittelee osallistujien tietoja henkilötietolain mukaisesti. Lisätietoa henkilötietolaista.

Järjestäjä: Ruka-Kuusamon Matkailu ry

Lisätietoja antaa

Jussi Saarinen, jussi.saarinen@rukakuusamo.fi

 

merkki

@ Kuusamo Nature Photo

Muutokset mahdollisia